Spring naar inhoud

Privacyverklaring

1 oktober 2020

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Stemsite voor het kiezen van een kunstwerk voor de Aletta Jacobsbuurt.

Doel

  • Bezoekers van de website een kunstwerk laten kiezen die als een landmark, speel- en ontmoetingsplek geplaatst zal worden in de Aletta Jacobsbuurt.


Subdoelen

  • Zorgen voor een rechtmatig verloop van het stemproces.


Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een publiekrechtelijke taak, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen besluit te komen voor een kunstwerk voor de Aletta Jacobsbuurt.


Categorieën persoonsgegevens

  • IP-adressen:
    Bij het stemmen door bewoners slaan we bij de ingevoerde stemcodes waarmee gestemd is, IP-adressen op. De gemeente doet dit om eventuele onregelmatigheden met stemmen te kunnen opsporen.
  • Postcodes:
    We vragen aan mensen die een stem uit komen brengen om hun postcode. We doen dit omdat we willen weten waar deze mensen vandaan komen. We roepen vooral mensen uit onze stad op te gaan stemmen.


Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dat betekent dat voor uw persoonsgegevens die zijn verwerkt voor de stemtool Kunstwerk Aletta Jacobsbuurt het volgende geldt:

De website gaat uiterlijk drie maanden na de stemming offline. De tijdens de stemfase geregistreerde (persoons) gegevens worden dan uit onze databases verwijderd.

 

 

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren